VERDI

En takst eller verdivurdering kan være nyttig i mange sammenhenger: både ved salg, finansiering, skifte ol. Vi hjelper deg å velge riktig type takst eller verdivurdering.

 

 

Contaxt utarbeider følgende takster:

  • Verdivurdering av tomt.

  • Teknisk verdi av bygninger.

  • Verdivurdering/Markedsverdi:Hva markedet er villige til å gi for boligen på det aktuelle tidspunkt.

  • Beregning av borett og bruksrett for bolig og fritidsbolig.

  • Lånetakst: Lånetakst er en type takst som ofte brukes ved opptak av lån eller refinansiering. Lånetaksten er normalt 20% av markedsverdi. Lånetakst kan utarbeides i sammenheng med vanlig takst eller verdivurdering.

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK