top of page

PRISER

Tilstandsrapport for bolig   

Pris inkl. MVA

Verditakst på rapport

2000,-

Våtromsrapport m/arealmåling og TG setting (andelsleiligheter)

4000,-

Leilighet (innvendig vurdering)

5000,-

Rekkehus og 1/2 part av tomannsbolig

7000,-

Fritidseiendom/hytte

7000,-

Enebolig < 200 m2 (gjelder totalt BRA av alle bygninger på eiendom)

7500,-

Enebolig, 2-manns bolig, bolig m/hybel > 200 m2

Småbruk/store eiendommer med mange bygninger/boliger

 8000,-

Etter avtale

Oppdrag hvor det må utføres ny befaring

Ekstra befaring (oppdatering pga. utbedringer etter første befaring)

Fornyelse av rapport m/befaring (utgått dato, 6 mnd) leiligheter

Fornyelse av rapport m/befaring (utgått dato, 6 mnd) bolig

2000,-

 2500,-

 3000,-

Andre takseringsutførelser

Verdivurdering leilighet

Verdivurdering bolig/hytte

4000,-

4500,-

Verditakst fast eiendom

Etter avtale

Næringseiendom

Kombinasjonsbygg næring/leilighet/bolig

Etter avtale

Etter avtale

Tomt

Etter avtale

Etter avtale

Skjønn

Reklamasjon/skadetakst

Etter avtale

Andre konsulenttjenester

Energiattest forenklet og utvidet rapport

Arealmåling

Uavhengig kontroll og termografering

Brannposjektering

Prosjekt- og byggeledelse

Byggelånskontroll

Søknader/skjema utfylling (ferdigattest, brukstillatelse m.m)

Tegning

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Byggtjenester mot håndverksfag

Etter avtale

Interiør/styling

Etter avtale

Diverse tillegg til takstoppdrag/konsulenttjenester

Utsettelse av faktura (max 6 mnd. ihht. befaringsdato på rapport)

500,-

Kjøregodtgjørelse for oppdrag > 35 km t/r *

15,-/km

Oppdrag som utføres på timepris

 1 400,-

* Kjøregodtgjørelse beregnes fra firma adresse til oppdragsadresse) det er bompenger/timetillegg på oppdrag med lang kjørevei/bruk av båt (hytteområder, andre byer o.l.)

bottom of page