PRISER

Tilstandsrapport for bolig   

Pris uten MVA

Verditakst på rapport

1500,-

Våtromsrapport m/arealmåling og TG setting (andelsleiligheter)

3500,-

Leilighet (innvendig vurdering)

4500,-

Rekkehus og 1/2 part av tomannsbolig

6500,-

Fritidseiendom/hytte

6500,-

Enebolig < 200 m2 (gjelder totalt BRA av alle bygninger på eiendom)

7000,-

Enebolig > 200 m2, bolig m/hybel og 2-mannsbolig (gjelder totalt BRA av alle bygninger på eiendom)

Småbruk/store eiendommer med mange bygninger/boliger

Næringseiendom og kombinasjonsbygg (næring/bolig)

Tomt

 7500,-

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Oppdrag hvor det må utføres ny befaring

Ekstra befaring (oppdatering pga. utbedringer etter første befaring)

Fornyelse av rapport m/befaring (utgått dato, 6 mnd) leiligheter

Fornyelse av rapport m/befaring (utgått dato, 6 mnd) bolig

1500,-

 1800,-

 2500,-

Andre konsulenttjenester

Søknader/skjema utfylling (ferdigattest, brukstillatelse m.m.)

Oppdrag som utføres på timepris

Etter avtale

1400,-

Diverse tillegg til takstoppdrag/konsulenttjenester

Utsettelse av faktura (max 6 mnd. ihht. befaringsdato på rapport

Kjøretillegg og utgifter ihht. adkomst (bom, ferge, båt osv)

500,-

Etter avtale

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK