TOMT

Vi utfører taksering av boligtomter (dette gjelder ubebygd tomteareal).

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK