TOMT

Vi utfører taksering av boligtomter (dette gjelder ubebygd tomteareal).

Bilde romt CONTAXT.JPG