PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Contaxt kan hjelpe til med prosjekteringsledelse, en god start på ditt prosjekt er viktig. 

 

God prosjektstyring omfatter bl.a.:

  • Organisering av prosjekt

  • Møteledelse og referater

  • Overordnet budsjett

  • Administrasjon og fremdrift

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK