top of page

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Contaxt kan hjelpe til med prosjekteringsledelse. En god start på ditt prosjekt er viktig! 

 

God prosjektstyring omfatter blant annet:

Giving a Presentation
  • Organisering av prosjekt

  • Møteledelse og referater

  • Overordnet budsjett

  • Administrasjon og fremdrift

bottom of page