PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Contaxt kan hjelpe til med prosjekteringsledelse. En god start på ditt prosjekt er viktig! 

 

God prosjektstyring omfatter blant annet:

  • Organisering av prosjekt

  • Møteledelse og referater

  • Overordnet budsjett

  • Administrasjon og fremdrift

Contaxt AS

Org.nr. 912 182 738

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK