top of page

TEGNING

 

Vi leverer tegninger ut fra behov eller ønske.

 

Dette kan være:

·        Fasadetegning

·        Plantegning

·        Snittegning

·        3-D tegning

·        Terrenglinjer 

·        Situasjonsplan

·        Utomhusplan 

Hvilke tegninger du trenger, avhenger av hva du skal bygge eller benytte ihht. en søknad mot kommunen.

ac61a2f3f8e61d1174f0fdfc52ea90a85b2939f9
last ned.jpg
bottom of page