TEGNING

 

Vi leverer tegninger ut fra behov eller ønske.

 

Dette kan være:

·        Fasadetegning

·        Plantegning

·        Snittegning

·        3-D tegning

·        Terrenglinjer 

·        Situasjonsplan

·        Utomhusplan 

Hvilke tegninger du trenger, avhenger av hva du skal bygge eller benytte ihht. en søknad mot kommunen.

Contaxt AS

Org.nr. 912 182 738

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK