top of page

SØKNAD/BEREGNING

STØTTE/TILSKUDD FRA ENOVA

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig på www.enova.no/privat

 

Vi hjelper deg med alle type søknader ihht. energitiltak. Se nettsiden til Enova for de forskjellige tiltakene som kan utføres. Ta kontakt for mer informasjon og pris.

enova.jpg
bottom of page