SØKNAD/BEREGNING

STØTTE/TILSKUDD FRA ENOVA

Energitiltak i bolig

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som gjelder for din bolig på www.enova.no/privat

 

Vi hjelper deg med alle type søknader ihht. energitiltak. Se nettsiden til Enova for de forskjellige tiltakene som kan utføres. Ta kontakt for mer informasjon og pris.

enova.jpg