top of page

BYGGELÅNSKONTROLL

Det er vanlig at långiver forlanger en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.
 

Kontrollen skal gjøre at man unngår overbelastning av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen.

En komplett byggelånskontroll består ofte av følgende:

Financial Report

* Forhåndstakst, takst i byggeperioden, takst v/ferdigstillelse

* Rapport i byggeperioden

* Gjennomgang av byggetillatelse, anbud, budsjett, fremdriftsplan

* Fakturakontroll

* Befaring på byggeplass

bottom of page