BYGGELÅNSKONTROLL

Det er vanlig at långiver forlanger en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.
 

Kontrollen skal gjøre at man unngår overbelastning av byggelånskontoen og at det ikke faktureres for mer enn det som til enhver tid er tilført av verdier på byggeplassen.

En komplett byggelånskontroll består ofte av følgende:

* Forhåndstakst, takst i byggeperioden, takst v/ferdigstillelse

* Rapport i byggeperioden

* Gjennomgang av byggetillatelse, anbud, budsjett, fremdriftsplan

* Fakturakontroll

* Befaring på byggeplass

Contaxt AS

Org.nr. 912 182 738

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK