top of page

TILSTANDSRAPPORT/BOLIGSALGSRAPPORT

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport beskriver boligens status på en grundig og detaljert måte, med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Rapporten brukes ved salg av bolig eller leilighet. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

 

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er basert på en grundig gjennomgang av en bolig, og gir omfattende informasjon om tilstanden. Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 (Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og boligens markedsverdi).

Boligsalgsrapporten skiller seg fra tilstandsrapporten ved at det legges mer vekt på forholdene ved eierskifte. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til å undersøke boligen som skal kjøpes selv. Boligsalgsrapporten er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle inkluderte parter.

Screenshot 2020-09-02 at 23.10.31.png
bottom of page