top of page

FORENKLET ENERGIMERKING

Forenklet energimerking brukes i forbindelse med boligsalg. Ved utleie eller omsetning av boliger eller næringsbygg er det pålagt at det utarbeides en energiattest. Denne attesten gir både kjøper og kunde en oversikt over bygningens behov for energi. 

Vi kan hjelpe deg å utarbeide en slik attest. Vi beregner en energikarakter basert på levert energi til bygningen ved normal bruk. Dette beregnes ut ifra en fastsatt standard (NS 3031).

NB! En forenklet energiattest kan være noe misvisende da den ofte beregner energikarakteren ut fra byggeår, og ikke alltid hva som er tilført bygningen ihht. forbedringer (vinduer, isolasjon, varmekilder osv). 

contaxt energi 2.png
bottom of page