top of page

SKADE

Hvis det skulle oppstå en skade på din eiendom/bolig er det viktig å få en profesjonell vurdering.
Vi kartlegger årsak og omfang av skaden, samt kostnader for utbedring. Dette kommer frem i en skaderapport. 

Hurricane Damage
bottom of page