SKADE

Hvis det skulle oppstå en skade på din eiendom/bolig er det viktig å få en profesjonell vurdering.
Vi kartlegger årsak og omfang av skaden, samt kostnader for utbedring. Dette kommer frem i en skaderapport. 

Contaxt AS

Org.nr. 912 182 738

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK