top of page

REKLAMASJON

En reklamasjonsrapport har som hensikt å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier eller det har blitt utført dårlig håndverk. En reklamasjonsrapport blir i prinsippet en tilstandsrapport, men omhandler reklamerte forhold på eiendommer.

 

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer også tilgjengelig teknisk dokumentasjon. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Writing Documents
bottom of page