VEDLIKEHOLDSPLAN

For å bevare en bygning sin verdi er jevnlig vedlikehold en forutsetning.

 

Å se til at vedlikeholdet blir gjennomført er en av boligeierens viktigste oppgaver! Vi kan hjelpe deg med å lage en god plan for dette.

Contaxt AS

Org.nr. 912 182 738

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK