BEFARING/RÅDGIVNING

Forhåndsbefaring:
 

Når man overtar en ny bolig gjennomføres det som regel en forhåndsbefaring før selve overtakelsen. Det gir entreprenøren muligheten til å fikse feil og mangler, som blir oppdaget på forhåndsbefaringen FØR selve overtakelsen. Det er lurt å ha med seg en byggekyndig som kan kontrollere at arbeidet er utført etter gjeldene forskrifter og i henhold til beskrivelser. Ved en overtakelse skal feil som ble oppdaget på forhåndsbefaringen være fikset.

Contaxt kan også bistå med disse tjenestene ihht. kjøp av bolig/leilighet.

  
 

  • Ferdigbefaring/ettårskontroll

  • Befaring ihht. visning og kjøp

  • Kontroll av trinnlyd/ventilasjon

  • Kontroll av skade/reklamasjon

  • Andre tjenester etter ditt behov

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK