top of page

SKJØNN

Skjønn brukes i tilfeller hvor det ikke finnes noe kontret fysisk objekt, eller sterkt skadde objekter å taksere. Dette gjelder ofte ved brann, eller i tilfeller hvor partene ikke blir enige om skadeomfang og kostnader ved forsikringsoppgjøret.

 

Den skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning for forsikringsselskap og forsikringstaker.

Handshake
bottom of page