UTVIDET ENERGIMERKING

Ved omsetning og utleie av boliger og næringsbygg er det pålagt å utarbeide energiattest. Hensikten med en slik attest er at kjøper/kunde skal få en oversikt over bygningens behov for energi.

 

Det anbefales at disse attestene utarbeides av profesjonelle aktører (takstmenn).
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G og er basert på beregnet levert energi. Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen ved normal bruk. Hvordan beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031.

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK