top of page

SEKSJONERING

Seksjonering brukes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges eller pantsettes hver for seg, men også der det ikke er naturlig å dele eiendommen på en vanlig måte ved en delingsforretning.

 

Typiske eksempler er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner: boligseksjoner og næringsseksjoner.

contaxt nettside.png
Illustrasjon: Oslo kommune
bottom of page