SEKSJONERING

Seksjonering brukes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges eller pantsettes hver for seg, men også der det ikke er naturlig å dele eiendommen på en vanlig måte ved en delingsforretning.

 

Typiske eksempler er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner: boligseksjoner og næringsseksjoner.

Illustrasjon: Oslo kommune

Contaxt AS

Org.nr. 912 182 738

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK