top of page

TERMOGRAFERING

Termografering er en effektiv og nøyaktig undersøkelse som innebærer å avlese avgitt temperatur på en overflate for å kunne oppdage uønskede avviksmønster / temperaturforskjeller som ofte er årsaken til problemer.

Vår samarbeidspartner Termograferingsteknikk AS har over 20 års erfaring

innen feltet og kan tilby følgende tjenester:

Screenshot 2020-09-02 at 23.23.34.png
REPORTLOGO.bmp
  • Feilsøk og reparasjon av varmekabel

  • Trykktest / lekkasjemåling av bygg.

  • Bygg-termografi

  • Termografi-inspeksjon av elektriske anlegg

  • Anvisning av varmekabel og vannbåren varme

  • Søk/anvisning av vannlekkasje i bygg og på tak

  • Kabel og rørsøk (på private anlegg)

  • Feilsøk på kappeskader og kabel i bakken

  • Erfaring fra Ships termografi, elektro og isolasjon eksosanlegg

Foto: Termograferingsteknikk AS

bottom of page