top of page

BYGGEPLASSOPPFØLGING

- Administrasjon og ledelse av bygge- og anleggsplassen på vegne av oppdragsgiver

- Bistå med både private og offentlige anskaffelser og kontrahering av entreprenører

- Etablering av rutiner

- Kvalitetssikring

- Kontroll av fremdrift

- Kontroll av økonomi og sikkerhetsstillelser (garantier)

- Kontroll av SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

- Kontroll og oppfølging av miljøkrav og tiltak

- Håndtering av varsler, krav, endringer og avvik

- Innkalle til, lede og skrive referat fra møter og befaringer på bygge- og anleggsplass

- Innkalle til, lede og skrive referat fra ferdigbefaringer, overtakelse og eventuelle etterarbeider

- Forestå behandling av sluttoppgjør fra entreprenør

- Oppfølging av reklamasjoner

- Rapportering

- Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

construction workers

En byggeleders ansvar og oppgaver avhenger av flere forhold som blant annet oppdragsgiverens organisasjon og kompetanse, samt entrepriseform og prosjektets størrelse og kompleksitet. Oppgaver og arbeidsmengde tilpasses derfor hvert enkelt oppdrag.

bottom of page