UAVHENGIG KONTROLL

Den 01.01.2013 trådte nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker i kraft.

 

Ved en uavhengig kontroll er det en tredjepart som skal kontrollere dokumentasjonen og utførelsen på prosjekterende og utførende entreprenør i byggeprosjektet. Contaxt hjelper deg med dette.

I mindre boliger (tiltaksklasse 1) skal det kontrolleres at våtrom er fuktsikret og at bygningskroppen er lufttett i henhold forskriftskravene. For eksisterende boliger er det krav om uavhengig kontroll av våtrom der ombygging krever søknad. Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK