Buying a House

VI TAR KONTROLLEN, SÅ DU SLIPPER

KONSULENT & TAKSERINGSTJENESTER

TJENESTER
 

Vi har kompetanse til å utføre mange typer oppdrag og fullfører jobben etter gitte kravspesifikasjoner og avtalte kostnadsrammer.

PRISER
 

Vi har både faste priser og priser etter avtale. Her kan du se en full oversikt over priser for ulike tjenester.

 

TILGJENGELIGHET

Petter Christiansen

Telefon: 41491855 

E-post: Petter@contaxt.no
 

Fyll gjerne ut kontaktskjema på siden om du har en henvendelse.

 

NOEN AV TJENESTENE CONTAXT TILBYR:

Skade

Hvis det skulle oppstå en skade på din eiendom/bolig er det viktig å få en profesjonell vurdering.
Vi kartlegger årsak og omfang av skaden, samt kostnader for utbedring. Dette kommer frem i en skaderapport. 

Verdivurdering

En takst eller verdivurdering kan være nyttig i mange sammenhenger: både ved salg, finansiering, skifte ol. Contaxt utarbeider diverse takster og vi hjelper deg å velge riktig type takst eller verdivurdering.

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er basert på en grundig gjennomgang av en bolig, og gir omfattende informasjon om tilstanden. Dette gir trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. 

Byggelånskontroll

Det er vanlig at långiver forlanger en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

 

Kontakt

Dr. Holms vei 13

3257, Larvik

Petter Christiansen

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

© 2020 av Helene Alsaker ENK