top of page
Buying a House

KONSULENT & TAKSERINGSTJENESTER

«Vår erfaring, kunnskap og kompetanse gjør at vi kan gi deg kvalifiserte råd og veiledning i de tjenester vi tilbyr»
TJENESTER

Vi har kompetanse til å utføre mange typer oppdrag og fullfører jobben etter gitte kravspesifikasjoner og avtalte kostnadsrammer.

PRISER

Vi har både faste priser og priser etter avtale. Ta kontakt for informasjon om priser for ulike tjenester. 

 

TILGJENGELIGHET

Petter Christiansen

Telefon: 41491855 

E-post: Petter@contaxt.no
 

Fyll gjerne ut kontaktskjema på siden om du har en henvendelse.

 

NOEN AV TJENESTENE CONTAXT TILBYR:

 

Skade

Hvis det skulle oppstå en skade på din eiendom/bolig er det viktig å få en profesjonell vurdering.
Vi kartlegger årsak og omfang av skaden, samt kostnader for utbedring. Dette kommer frem i en skaderapport. 

 

 

Verdivurdering

En takst eller verdivurdering kan være nyttig i mange sammenhenger: både ved salg, finansiering, skifte e.l. Contaxt utarbeider diverse takster og vi hjelper deg å velge riktig type takst eller verdivurdering.
 

 

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport er basert på en grundig gjennomgang av en bolig, og gir omfattende informasjon om tilstanden. Dette gir trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. 

 
Byggelånskontroll

Det er vanlig at långiver forlanger en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan.

Byggesøknader, Seksjonering & Bruksendring

 

 

 

Vi kan tilby deg informasjon og hjelp i byggesaker. Vi kan også være behjelpelig ved seksjonering av eiendom og bidra i prosessen hvis du planlegger bruksendringer

i din bolig. 


 

 Energimerking/
Beregning

 

 

 

Ved en energimerking vil man få oversikt over en bygnings behov for energi. Ved å søke tilskudd fra Enova kan du få støtte til å gjennomføre tiltak for bedre energibruk i egen bolig. Contaxt hjelper deg med alle type søknader ihht. energitiltak

Byggtjenester mot håndverksfag

 

 

 

I tillegg til takst og konsulenttjenester kan vi tilby byggtjenester mot håndverksfag. Ved en befaring kan vi være behjelpelige med tips og råd om hva som burde utbedres, og kan formidle dette ut mot våre samarbeidspartnere innenfor alle yrkesgrupper.

Befaring/
Rådgivning

 

 

Når man overtar en ny bolig gjennomføres det som regel en forhåndsbefaring. Det gir entreprenøren muligheten til å fikse feil og mangler, som blir oppdaget på forhåndsbefaringen FØR selve overtakelsen. Det er lurt å ha med seg en byggekyndig som kan kontrollere at arbeidet er utført etter gjeldene forskrifter og i henhold til beskrivelser.

contact

Kontakt

Dr. Holms vei 13

3257, Larvik

Takk for din henvendelse!

petter.jpg

Petter Christiansen

Telefon: 41 49 18 55

E-post: Petter@contaxt.no

bottom of page